Aktivity klubu
Klub vydává měsíčník Kulturní klub. Pořádá kulturní večery, divadelní a filmová představení, koncerty, čtení s autory, přednášky, besedy, výlety a kulturní zájezdy. Zve herce, zpěváky, vědce a umělecké soubory do Vídně. Klub je nápomocen při setkáních a besedách českých politiků s krajany a osobnostmi rakouského veřejného života. Zastupuje krajanskou komunitu v konzultativní radě Stálé senátní komise při parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí. Klub je zastoupen jedním členem v Poradním sboru pro českou menšinu v Rakousku. Spolupracuje s rakouskými institucemi jako OSI, Slavistika a dalšími, podílí se na projektech jak Českého centra, tak Českého velvyslanectví v Rakousku.

Časopis - KLUB:
Je největším tiskovým orgánem Čechů a Slováků v Rakousku. Vychází 6x do roka v nákladu 1000 kusů. Časopis má rozsah šedesáti až sto stran. Charakteristickým rysem časopisu je aktuálnost příspěvků širokého spektra v rubrikách - Z české a slovenské Vídně, Kultura, Ekonomika, Události, Rozhovor, Sport a Zajímavosti. Dále jsou otiskovány fejetony a ukázky z poezie a prózy, pro děti povídky a pohádky. Nabízí tak krajanům v Rakousku přítomný pohled na události v české a slovenské Vídni, ale i také v ČR a SR. Přináší rovněž informace o všech akcích české a slovenské menšiny formou kalendária. Jazykové zpracování odpovídá úrovni současné češtiny a slovenštiny. Časopis nabízí všem českým a slovenským institucím a spolkům možnost bezplatné inzerce jejich akcí. Dále nabízí možnost privátní inzerce.