Podnikatelé
Rakouská hospodářská komora
Kompletní servis pro podnikatele.

Help pro podnikatele
Pomoc a informace pro již fungující a začínající podnikatele.

Integrovaný systém pro podnikání a export
Souhrnné teritoriální informace, důležité odkazy a informace týkající se nejen Rakouské republiky.

Souhrnné teritoriální informace o Rakousku
Vyčerpávající informace o Rakousku s důrazem na obchodně-ekonomickou sféru na serveru Velvyslanectví České republiky v Rakousku.

Zakladatelé podniků:
Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků

Toto vydaní v českém jazyce je z roku 2001, proto není již zcela aktualní! Poslouží pouze k obecnému přehledu a případně k lepší orientaci v aktuálních vydáních v německém nebo anglickém jazyce, které naleznete i s dalšími informacemi na stránkách Střediska služeb pro zakladatele podniků (Gründer-Service) Rakouské hospodářské komory.

Přechodné období na volný pohyb osob a služeb:
Info k přechodnému období - Rakousko - červenec 2006

Aktuální informace podá příslušné oddělení Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, případně v češtině Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Rakousku.

Vysvětlení k postupu rakouských orgánů (NEUFÖG 5)

Daně:
  • Bundesministerium für Finanzen
  • Daňové informační listy (přehled)
  • Spolek rakouských daňových poradců
  • Sociální a zdravotní pojišťení pro podnikatele:
  • Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
  • Právo:
  • Bundesministerium für Justiz
  • Justiční portál
  • Rakouský právní informační systém