Spolky a instituce

 • Slovenská národná skupina v Rakúsku
 • Česká národní skupina v Rakousku


 • Příspěvek "Ein kurzer Überblick über die Lage der Wiener Tschechen" od Richarda Baslera, vyšel v knize Von Minderheiten zu Volksgruppen, Heinz Tichy, Ernö Deák und Richard Basler (Red.), integratio, Wien 2004.
  Kniha se dá zakoupit u spolku za 10 Euro.

  Abecední seznam spolků:

  Akademischer Verein in Wien
  Akademický spolek
  Mag. Helena Huber
  Drachengasse 3/6
  1010 Wien
  Tel: 505 28 23

  České srdce
  Margaretenplatz 7
  1050 Wien

  České sociálně demokratická strana v Rakousku
  Margaretenplatz 7
  1050 Wien

  Československá jednota „Barák“
  Margaretenplatz 7
  1050 Wien

  Česko-slovensko rakouské Kontakt-Fórum
  Mag. Zuzana Brejcha

  Elternvereinigung der Schule der Schulvereins "Komensky"
  Rodičovské sdružení
  Sebastianplatz 3
  1030 WIEN

  Jednota Orel Vídeň III
  M. Čech-Stopková
  Sebastianplatz 3
  1030 Wien
  Tel: 0676/78211185

  Jednota Orel Vídeň X
  Puchsbaumgasse 39a
  1100 Wien

  Jednota Orel Vídeň XV
  Pelzgasse 17
  1150 Wien

  Katholische Mission der Tschechen in Österreich
  Katolická mise Čechů v Rakousku
  Salvatorgasse 12
  1010 WIEN
  Tel: +43/(0)6776/14 18 232
  Fax: +43/(0)1/533 9594 202
  www: https://www.redemptoristen.com/maria-am-gestade/

  Klemens Maria Hofbauer Klub
  Seitzergasse 5/IV
  1010 Wien

  Klub československých turistů
  Hedy Primmerova
  Sebastianplatz 3
  1030 WIEN

  Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
  Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku
  Ing. Helena Basler
  Mohsgasse 30/9
  1010 Wien
  Záznamník: +43/(0)1/7988454
  Fax: +43/(0)1/7988454
  e-mail: info(at)kulturklub.at
  www:  http://www.kulturklub.at

  Minderheitenrat der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich
  Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku
  Mag. Pavel Rodt
  Margaretenplatz 7
  1050 WIEN

  Österreichisch-Tschechische Gesellschaft
  Rakousko-česká společnost
  Fuchsthallergasse 13
  1090 Wien

  Schulverein "Komensky"
  Školní spolek „Komenský“
  Ing. Karl HANZL
  Sebastianplatz 3
  1030 WIEN

  St.Method-Verein
  Spolek sv. Metoděj
  Jindřich Uher
  Schützengasse 30
  1030 WIEN

  Slovanská beseda
  Drachengasse 3/6
  1010 Wien

  Spolek Národní dům
  Sebastianplatz 3
  1030 WIEN

  Sportovní klub SLOVAN
  Jan Seďa
  Ortsende 15
  2351 Wiener Neudorf

  Tschechoslowakische Volksvereinigung in Österreich
  Československé lidové sdružení v Rakousku
  Pelzgasse 17
  1150 WIEN
  Tel: 505 28 23

  Theaterverein "Vlastenecká Omladina"
  Vlastenecká Omladina
  Ing. Anna Vaďurová
  Tel: 02273 76 04

  Verein "Maj"
  Spolek Máj
  Oswaldgasse 14/VI/10
  1120 WIEN
  Tel./fax: 81 53 255

  Verband der österreichischen Sokol Vereine
  Sokolská župa Rakouská
  Dr. Thomas Frey-Materna
  Drachengasse 35
  1010 Wien
  Tel/fax: +43 1 604 87 04
  e-mail: materna@aon.at
  e-mail: sokol@sokol-wien.at
  www:  http://www.sokol-wien.at

  Turnverein Sokol I / V
  Sebastianplatz 3
  1030 Wien

  Turnverein Sokol II / XX / XXI
  Roda-Roda-Gasse 7
  1210 Wien

  Turnverein Sokol III / XI
  Marian Miricka
  Koloniestr. 63/2
  1210 Wien

  Turnverein Sokol X
  Werner Kallin
  Angeligasse 21
  1100 Wien
  E-mail: sokol-10@chello.at

  Turnverein Sokol XVI/XVIII
  Vilém Kadlec
  Steinergasse 7
  1170 Wien

  Turnverein Sokol Tyrs XII/XV
  Angeligasse 21
  1100 Wien
  e-mail: jar.hovorka@gmx.at