Publikace


PŘIŠLI JSME ODJINUD ...
Dvojjazyčná publikace: cz/de

Kniha autorky Marie Brandeis Přišli jsme odjinud... s předmluvou bývalého českého velvyslance v Rakousku a nynějšího prezidenta PEN-klubu Jiřího Gruši obsahuje portréty osobností, jež jsou spjaty s českou menšinou, prostředím a kulturou ve Vídni a v Rakousku. Přehledně a zajímavě popisuje nejen bohatou historii exilového života české menšiny v Rakousku, ale i její současný stav.


VON MINDERHEITEN ZU VOLKSGRUPPEN
Publikace je německy.

Obsah:
I. K vývoji spolku;
II. Aktuální přehled o autochtonních skupinách (české, chorvatské, maďarské, romské, slovenské, slovinské) a polské menšině ve Vídni a v Rakousku; Aktuální stav školství české a maďarské národní skupiny;
III. Jazyk - právo - identita.


Knihy je možno zakoupit/objednat:

Amazon

nebo

v Kulturním klubu.