O nás
Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku
je neziskový spolek, který funguje především jako informační platforma pro oblast kulturního, vědeckého, sportovního a společenského života. Činnost Kulturního klubu byla v roce 2002 oceněna ministrem kultury ČR udělením vyznamenání ”Artis Bohemiae Amicis”.

Historie Klubu:
Kulturní klub Čechů a Slováků byl založen ve Vídni v roce 1974 emigranty z období po 1968. Jeden ze spoluzakladatelů Kulturního klubu byl jeho dlouholetý předseda a šéfredaktor PhDr. Přemysl Janýr, v roce 1999 byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka in memoriam. Jako předseda Kulturního klubu se zasadil o udržení činnosti jediné veřejné české školy ve Vídni. Inicioval a prosazoval myšlenku vytvoření českého Poradního sboru při Spolkovém kancléřství. Dr. Janýr byl také iniciátorem myšlenky, sbírky a realizace umístění pamětní desky T.G.Masaryka v centru města Vídně na rohu náměstí Petersplatz – Jungferngasse. Deska byla slavnostně odhalena v roce 1982 tehdejším spolkovým kancléřem Dr. Bruno Kreiským. V době totality v Československu se vedle dalších cílů věnoval Kulturní klub podpoře a prezentaci českých a slovenských vědců a umělců rakouské veřejnosti. Mezi zakladatele, čestné předsedy, členy a příznivce patřili a patří například režisér Vojtěch Jasný, dirigent Martin Turnovský, dirigent Rafael Kubelík, kancléř prezidenta Havla Ivan Medek, Dr. Bruno Kreisky, Deisy Waldstein-Wartenberg, senátor Českého Parlamentu Karl Schwarzenberg, Dr. Bruno Aigner, prezident Dr. Heinz Fischer, spisovatel Pavel Kohout, ředitel Diplomatické Akademie Vídeň, prezident int. P.E.N-klubu Jiří Gruša, novinářka Barbara Coudenhove-Kalergi a j.